Preču katalogs

Preces piegāde

 •  

  Preci piegādā Pārdevējs vai pilnvarotais aģents (kurjers).
  Pircējs, kurš, noformējot pasūtījumu, izvēlas piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.
  Prece tiks nosūtīta uz piegādes adresi, kuru Jūs norādījāt pasūtījuma pabeigšanas sadaļā. Pārliecinieties, ka adrese ir pareiza un aktuāla, tā atspoguļo adresi, kurā vēlaties saņemt sūtījumu! Ja sūtījums ticis atgriezts nepareizi vai nepilnīgi norādītas piegādes adreses dēļ, Pircējs ir atbildīgs par atkārtotu preces nosūtīšanu un piegādi. Pircējs apņemas pieņemt preci pats vai norādīt saņēmēju. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats pieņemt preci, bet preces ir bijušas nogādātas norādītajā adresē, Pircējs nav tiesīgs izteikt pretenzijas Pārdevējam par preces piegādi nepiederošai personai.
  Pārdevējs piegādā Pircējam preci saskaņā ar terminiem, kas norādīti pasūtījuma sadaļā izvēlētajam piegādes veidam. Šie termini ir orientējoši, turklāt tie var netikt piemēroti, ja Pārdevējam nav noliktavā nepieciešamo preču un Pircējs ir informācijas par pasūtīto preču neesamību. Tai pat laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var tikt atlikta neparedzētu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Pārdevēja kontroles. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot piegādes nosacījumus.
  Visos gadījumos, ja prece atrodas iepakojumā ar defektiem, ja piegādātais pasūtījums satur nepieprasītas preces, ir neatbilstošs preču daudzums, prece ir nepilnīga, tad Pircēja pienākums ir nekavējoties par to informēt Pārdevēju.
  Visos gadījumos Pircējam, kurš ievēro iepakojuma bojājumus piegādes laikā, ir jāveic atbilstošas atzīmes sūtījuma piegādes dokumentā vai jāuzraksta atsevišķs ziņojums par šādu bojājumu. Pircējam tas ir jāizdara kurjera klātbūtnē. Šīs prasības neizpildes gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par jebkuriem preces bojājumiem, kas radušies iepakojuma bojājumu rezultātā, ko Pircējs nav norādījis kurjeram piegādes dokumentā.