Preču katalogs

Preču atgriešana un maiņa

 •  

  Pircējs var atgriezt preci (-es) 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā kopš preces piegādes Pircējam brīža, paziņojot par to Pārdevējam ar tādu sakaru līdzekļu palīdzību, kas norādīti kontaktu sadaļā, un minot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
  Atgriežot preci, Pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:
  1. Atgriežamai precei ir jābūt akurātā oriģinālā iepakojumā;
  2. Prece nedrīkst būt bojāta Pircēja darbības rezultātā;
  3. Precei ir jābūt nelietotai bez preču izskata zuduma (nebojātas etiķetes utt.)
  (Šis nosacījums nav spēkā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece.
  4. Atgriežot Preci, nepieciešams pirkuma veikšanas apstiprinājums.
  Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt preces, ko atgriež Pircējs, ja Pircējs nav ievērojis šos preču atgriešanas procedūras nosacījumus.
  Gadījumā, ja tiek atgrieztas preces, kuras nav bijušas pasūtītas, un / vai produkti ar defektiem, tad Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un samainīt tās pret analoģiskām piemērotām precēm.
  Gadījumā, ja Pārdevējam nav preces, kas jāsamaina, Pircējam tiek atgriezta apmaksātā summa, atskaitot piegādes izmaksas.